• کاربران دارای توکن های ارزی می توانند از امکانات و خدمات رفاهی این سامانه برخوردار شوند.
  • این خدمات باهدف ارتقاء توان اقتصادی خانوارها ارائه می شود.
  • مراکز معرفی شده در این سایت پذیرای توکن های ارزی معرفی شده در این سایت می باشند.
  • از آنجایی که بستر توکن های ارزی بر پایه دلار تعریف شده است، بنابراین کاربران از نوسان معادل ریالی کالا و خدمات مصون مانده و در یک حاشیه امن اقتصادی می توانند خدمات و یا کالای خود را دریافت کنند.
  • باهدف حمایت از تولید، کسب و کارهای معرفی شده در این بخش متمرکز بر تولید داخلی هستند و می توانند خدمات و کالای خود را ارائه دهند. 
Scroll to Top