اتاق جلسات

این صفحه ابزاری است برای برقراری ارتباط تصویری با کاربران و صاحبان کسب و کارها
جلسات کاری و ارتباط تجاری خود را در این محیط برقرار کنید. 

از طریق تنظیمات پروفایل خود ا تکمیل کنید و پس از برقراری ارتباط کاربر مورد نظر خود را به جلسه دعوت کنید.

پیمایش به بالا