آموزش مدیریت تامین سرمایه ارزی

در قالب ایجاد و توسعه رمزارزها

پروژه جی سی ای ترک به عنوان مشاور سرمایه گذاری در کشور ترکیه فعالیت خود را در فاز مطالعاتی و امکان سنجی ایده در سال 2021 آغاز کرد.  رسالت این پروژه جذب سرمایه گذار نیست. بلکه در اقدامی نوآورانه با ارائه آموزش و پشتیبانی منابع، کسب و کارها را تشویق به ایجاد و طراحی سرمایه می کند.
از این رو در حوزه روابط مالی بین الملل جایگاه بلاکچین و رمزارزها مناسب ترین ابزار را برای این پروژه ایجاد کرده است تا کسب و کارها سرمایه ارزی مورد نیاز خود را ایجاد کنند.

دانلود کاتالوگ

Scroll to Top