• مطابق با سند پروژه، 2 درصد از محل درآمدهای حاصل از مبادلات توکن بر روی پروژه های زیرساختی، استراتژیک، ایجاد و توسعه بنگاههای اقتصادی متمرکز می شود.
  • کاربران با خرید هر واحد توکن، سرمایه گذار پروژه محسوب شده و تا زمانی که توکن خود را نفروشند می توانند از عواید سهامی پروژه ها بهره مند شوند.
  • خرید و فروش توکن به منزله انتقال سهام می باشد.
  • کاربران می توانند با مراجعه به قسمت عملیات بانکی سادا و در بخش صرافی دیجیتال از عرضه توکن های ارزی مطلع شوند و اقدام به خرید آنها کنند.
  • اعتبار قانونی و مالکیت حقوقی توکن ها تحت مدیریت متمرکز بانک مرکزی کشور میزبان حفظ شده است.
Scroll to Top